Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для індивідуальної житлової забудови на земельних ділянках: кадастровий номер 3222782601:01:001:0606 площею 0,8058 га, кадастровий номер 3222782601:01:001:0607 площею 0,3202 та кадастровий номер 3222782601:01:004:0059 площею 13,8567 га в межах с. Колонщина на території Колонщинської сільської ради, що розроблений на підставі рішення сесії Колонщинської сільської ради від 14 липня 2020 року №530-45-VІІ.
Замовник: Виконавчий комітет Колонщинської сільської ради.
Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Колонщинська сільська рада.

Детальний план території розроблений з метою:

уточнення планувальної структури та визначення функціонального використання території; визначення містобудівних умов та обмежень; визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури та розміщення місць паркування т/з; охорони та поліпшення навколишнього середовища тощо.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 
Ознайомитися з проектом містобудівної документації можливо в приміщенні Колонщинської сільської ради, за адресою: Київська обл., Макарівський р., с. Колонщина, вул. Київська, буд. 16.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій – землевпорядник сільської ради
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: 08032, Київська обл., Макарівський р-н, с. Колонщина, вул. Київська, буд. 16 протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з «09» жовтня 2020 р. по «08» листопада 2020 р включно. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації відбудеться «09» листопада 2020 року о 12.00 за адресою: вул. Київська, буд. 16, приміщення Колонщинської сільської ради.

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

2020495651 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає в проведенні реконструкції існуючої АЗС традиційного типу в АЗК (з 4 підземними резервуарами об’ємом по 25 м3 загальною ємністю 100 м3) з АГЗП (з підземним резервуаром СВГ загальною ємністю 10 м3), який забезпечуватиме мінімальний вплив на оточуюче середовище та безпечне і комфортне перебування відвідувачів та персоналу. При реконструкції АЗС передбачається переміщення, в межах земельної ділянки, 4-х існуючих підземних резервуарів, об’ємом по 25 м3, з розміщенням п’яти нових двосторонніх ПРК рідкого моторного палива (бензину А-92, А-95, А-95 +, дизпалива), та розміщення іншого необхідного технологічного обладнання. Для видачі рідкого моторного палива передбачено п’ять  паливно- роздавальних  колонок (ПРК) типу SK 700-2 Gilbarco Veeder-Root.

Розрахункова максимальна пропускна здатність, після реконструкції АЗС, становить до 120 заправлень автомобілів на годину, близько 400 заправлень на добу.

Реконструкція буде здійснюватися на ділянці площею 0,4945 га, що  розташовується вздовж автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп, км 40+400 (праворуч) на території Колонщинської сільської ради Макарівського району Київської області.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності

 1. Суб’єкт господарювання

Повне найменування:  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА»

Код згідно ЄДРПОУ: 22519085

Юридична адреса: 39400, Полтавська область, Машівський район, смт. Машівка, вул. Незалежності (Леніна), 130

Контактний телефон: 0532 611 396, контактна особа - Батраченко Віктор Володимирович e-mail:bvs.ing2017@gmail.com

________________________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Адреса:  вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-20-89,

Контактна особа:  головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля - Гладун Євгеній Євгенійович. e-mail: gladun@menr.gov.ua

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно - будівельною інспекцією.____________________________________________________________________________________ (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання (перші) відбудуться- дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено;

 • тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)_____________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,

Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-20-89, e-mail: gladun@menr.gov.ua Контактна особа Гладун Євгеній Євгенійович : головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035,

Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-20-89, e-mail: gladun@menr.gov.ua      Контактна особа Гладун Євгеній Євгенійович: головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пн-пт 8:00-17:00 год, крім вихідних з 04.09.2020 р. у приміщенні:

1. Колощинської сільської  ради за адресою: 08032, Київська обл., Макарівський р-н, с. Колонщина, вул. Київська, буд. 16.

                

 

 

 

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Платник: _______________________________ (ПІП повністю)

Ідентифікаційний номер: __________________________ 

Отримувач: УК в Макарівському районі/ 18010700

Код отримувача:  ЄДРПОУ 38007165 

Банк отримувача: Казначейство України (ЄАП) 

Р: UA638999980334169813000010397

Код призначення платежу: 18010700

 

 

 

Увага! Оголошується конкурс. 

Запрошуємо студентів і абітурієнтів Київської області Макарівського району взяти участь у соціальній програмі Scholarship.

Головний приз - гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. 

Наразі відкрито 9 номінацій: 

17 000 грн. -  https://kyiv.repair/soczialnaya-programma-scolarship-ot-scz-kiev-remont.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship - scholarship@kyiv.repair)

21 500 грн. -  https://nadomu.kiev.ua/start-programmyi-scholarship-ot-kompanii-remont-na-domu.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@nadomu.kiev.ua)

20 000 грн. -  https://renix.com.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@renix.com.ua)

44 000 грн. -  https://www.lumident.kiev.ua/sotsialnaja-programma-scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@lumident.kiev.ua)

18 000 грн. -  https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lily@scholarship.events обо через форму зворотнього зв'язку)

27 000 грн. -  https://lukashuk.com.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lukashuk.dc@gmail.com)

30 000 грн. -  https://autoclav.com.ua/scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@autoclav.com.ua)

17 000 грн. -  https://geospektr-7.com.ua/ru/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@geospektr-7.com.ua)

500   EUR   -  https://wellcoinpay.com/scholarship-program/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@wellcoinpay.com)

 

 

УВАГА!!!

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ

Доплата окремим категоріям пенсіонерів та індексація пенсій

1 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», яка передбачає:

щомісячну виплату у розмірі 500 грн. пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 грн. При цьому встановлюється, що для таких пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн.;

виплату одноразової грошової допомоги у сумі 1000 грн. пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, станом на 01.04.2020 не перевищує 5000 грн.;

індексацію пенсій на 11%;

встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн. особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Такі перерахунки будуть проведені за матеріалами пенсійної справи без звернення пенсіонера до органів Пенсійного фонду України, автоматично.

Виплата перерахованих пенсій буде проведена в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами АТ «Укрпошта».

Перерахунок пенсій для працюючих осіб

Згідно ч.4 ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу, після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

У разі, якщо застрахована особа, після призначення (перерахунку) пенсії, має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу, після її призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня, без додаткового звернення особи, проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах.

З 01.04.2020 Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області такий перерахунок проведено близько 66,4 тис. пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 162,10 грн.

Начальник Макарівського ВОГ                                        Наталія ЖИВАГА

       

 

 

 

УВАГА

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 02.03.2020 №8438/1/1-20 до листа Служби безпеки України від 24.02.2020 №99/76 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 №93-р щодо запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом 2019-nCoV на територоії сільської ради  скасовуються всі масові заходи.

Бережіть себе та своїх рідних.

                                          Адміністрація

 

 

 

КОЛОНЩИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

У зв’язку з тим, що на території Колонщинської сільської ради не проведена нормативно-грошова оцінка земель, земельний податок з фізичних та юридичних осіб розраховується відповідно до Податкового Кодексу України. А саме: стаття 277 ПКУ, яка стосується земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлює такі ставки земельного податку:

 • за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, — у розмірі не більше 5 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
 • для сільськогосподарських угідь — не менше 0,3 відс. та не більше 5 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
 • для лісових земель — не більше 0,1 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Зверніть увагу, що з 1 січня 2019 року ставка земельного податку у розмірі 5 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області стосується земельних ділянок, розташованих як в межах, так і за межами населених пунктів (до 1 січня 2019 року ця ставка стосувалась лише земель, які розташовані за межами населених пунктів).

Середня нормативно грошова оцінка земель по Київській області становить:  26531,00 грн. за 1 гектар ріллі.

Прийняті ставки земельного податку можна подивитись на сайті Колонщинської сільської ради у розділі: Регуляторна діяльність  «Податки та збори на 2019 рік».

Сільський голова                                                                                    Ю.В.Пелешок

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

            Колонщинська  сільська рада повідомляє про початок розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту детального планування території адміністративно-складського комплексу в с. Колонщина Макарівського району Київської області, який розроблений ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА».

 Техніко-економічні показники даної містобудівної документації наступні: площа території ДПТ – 17,4 га.

Замовником містобудівної документації з розробки даного детального плану території є – Виконком Колонщинської сільської ради на підставі рішень Колонщинської сільської ради № 316-29-VII і № 317-29–VII від 22 серпня 2018 року.

З матеріалами даного детального  плану території можна ознайомитись у приміщенні Колонщинської сільської ради.

Пропозиції до даної містобудівної документації приймаються у письмовому вигляді з відповідним обгрунтуванням з 01.03.19 р. по 01.04.19 р. включно.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій є землевпорядник Колонщинської сільської ради.

 02 квітня 2019 р. за адресою: с. Колонщина, вул. Київська, буд. 16 в приміщенні Колонщинської сільської ради о 15.00, заплановано прилюдне обговорення проекту (громадські слухання).

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *